top of page
  • KUŞAKK

Kooperatifçilik Mevzuatı ve Sürdürülebilir Kooperatifçilik Paneli


Kuşakk'ın 09 Şubat 2020'de ev sahipliği yaptığı “Kooperatif Mevzuatı ve Sürdürülebilir Kooperatifçilik” temalı panel katılımcılardan büyük ilgi gördü.


KUŞAKK’ın düzenlediği panele katılan akademisyen, bürokrat ve kooperatifçiler, Anadolu’daki imece ve ahilik geleneğinin, dünyada kooperatifçilik olarak kabul gördüğünü belirterek, üretime dayalı kalkınmanın anahtarının kooperatiflerde olduğunu vurguladılar

Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi KUŞAKK, kooperatifçilik konusunda uzmanlaşan bürokrat, akademisyen ve sektör temsilcilerini Kuşadası Sealight Otel’de düzenlediği ‘Kooperatif Mevzuatı ve Sürdürülebilir Kooperatifilik’ konulu panelde bir araya getirdi. Panelistler ve dinleyiciler, üretime dayalı kalkınmada en iyi yöntemin kooperatifleşme olduğunu vurguladılar. Panele Ege’nin farklı il ve ilçelerinden çok sayıda kooperatif temsilcisi katıldı.


Moderatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Büke’nin yaptığı panelin sunumlarını; aynı üniversiteden  Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Dr. Yağmur Kara, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazlı Gürgan, Köy- Koop. Merkez Birliği Başkanı Neptün Soyer, KUŞAKK Ortağı ve organik tarım işletmecisi Gürsel Tonbul gerçekleştirdi.


Panelin açılış konuşmasını yapan KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, Atatürk’ün ‘birleşmede kuvvet vardır’ sözünü hatırlatarak, ‘KUŞAKK’ı kurarken, Kuşadası’na özgü ürünlerden yola çıktık. Kuşaktan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları projemizle GEKA’dan destek aldık, atölye açtık, eğitimler verdik. Kısa zamanda örnek kooperatifler arasına girdik. Son yıllarda sayıları 3 kat artan kadın kooperatifleri, kadınların el emeklerini pazarlama aracı haline geldi’ dedi.


Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ferhat Dağ KUŞAKK’ın kısa zamanda önemli başarı sağladığını belirterek, her ortamda örnek gösterdiklerini vurguladı.


Kuşadası Kaymakamı Sadetti Yücel ise, ‘Kelime yabancı olsa da kooperatifçilik içimizden doğan bir uygulama. Kırsal kesimde kooperatifleşmeyi, kentlerde şirketleşmeyi sağlayabilirsek, gelişmiş bir ülke oluruz. Bu ümidi hep koruyorum. İşbirliği yapmadan başarılı olamayız’ diye konuştu.


Prof Dr. Aylin Çiğdem Köne, kooperatiflerin sıkıntılarının mevzuat,  finansman ve sürdürülebilirlik olduğunu belirterek,  kooperatifçiliğin yeterince tanınmamasını eleştirdi, ‘Bir girişimcilik modeli olarak dikkate alınmalı. Yöresel yatırımlarda kooperatiflerin görüşü alınmalı. Kooperatiflerde eğitime önem verilmeli’ dedi.


Dr. Yağmur Kara, dünyada en büyük problemin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı. Kara, ‘Sorunların çözümü için BM bünyesinde konan hedeflere ulaşmanın en önemli aracı kooperatifler. Hindistan’da 1972’de evsiz ve eğitimsiz kadınların kurduğu SEWA, kadın kooperatifçiliğinde başarılı bir örnek. Bugün 2 milyon ortağı ile 6 sektörde faaliyet gösteriyor. Kadınları finanse eden bankası var. Kadınlar için eğitim çalışmaları yürütüyor’ diye konuştu.


Dr. Nazlı Gürgan ise, kooperatiflerin başarısında yerel ürünlerin markalaşma ve ambalaj tasarımının önemine yönelik bilgi ve örnekler verdi.


Gürsel Tonbul da kadın eli, aklı ve emeğinin kadim üretim bilgilerini ön plana  çıkardığını hatırlatarak, ‘Doğru yerde, zamanda, doğru iş, doğru insan ve çevre ilişkisi başarı getirir. Yeni üretim modelleri geliştirmek, sistem kurmak, bilgiyi kaydetmek, gelecek kuşaklara aktarmak, katma değeri yüksek üretim, kadın kooperatifleri için gelecek ışığı. Kadınlar kooperatifçilik için gerekli tüm niteliklere sahip’ dedi.


Neptün Soyer de yaptığı konuşmada şunları söyledi; ‘Kooperatifler birer anonim şirket. Ama para herkesin parası. Kooperatifler küçük güçlerin biraraya geldiği büyük bir güç. Ama toplum olarak birbirimize güvenmeyi unuttuğumuz için yürütmesi zor bir oluşum. Köy-Koop, Tariş bu topraklarda kuruldu. Ege kooperatifleşme hareketinin öncüsü. 1920’de kooperatif yasalaşmış. Atatürk’ten bize emanet. Köy Enstitüleri eliyle gelişmiş. Bugün ne köy enstitüleri ne de köy okulları kaldı. Ama dayanışma içinde olmalıyız. Seferihisar’da mevcut kooperatife alınmadık. Köy Koop’ta istenmedik. Sadece kadın olduğumuz için. Ama mücadele ettik, başardık.’


Panel sonunda; ‘Kooperatifçiliğin daha fazla desteklenmeli, tarım kooperatiflerinde kadın etkinliği arttırılmalı, kooperatiflerde ortaklar daha etkin çalışmalı, kooperatiflerde sermayeden çok emek etkin olmalı’ görüşleri öne çıktı.

40 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
Artboard 1.png
bottom of page